DOLAR 32,9114 -0.41%
EURO 35,8649 -0.23%
ALTIN 2.527,74-0,89
BITCOIN 2194841-1,25%
İstanbul
33°

AÇIK

20:39

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Konya Hüyük Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (2020-2021)

Konya Hüyük Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (2020-2021)

ABONE OL
24 Eylül 2020 14:57
Konya Hüyük Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (2020-2021)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

KONYA HÜYÜK Ücretli Öğretmenlik Başvuruları; Başvuru Tarihi, İstenilen Belgeler, Başvuru Formu, Online Başvuru (e-Devlet), Başvuru Yeri, Başvuru Şekli ile ilgili Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen duyurusuna ulaşmak için Tıklayınız…

KONYA – HÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

Ücretli öğretmenlik için başvurular e devlet üzerinden yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÜCRETLİ (EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI) ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ESASLARI

1- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1.1- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu internet adresi üzerinden 24.09.2020 tarihine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapılması halinde, belirtilen tarihe kadar yapılan başvurular öncelikle değerlendirildikten sonra ihtiyaç olması halinde değerlendirilecektir.

1.2- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi altında elektronik ortamda yapılacağından; kesinlikle form, dilekçe, posta, e-posta, faks vb. yollarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.3- Başvuru işlemlerinden sonra herhangi bir evrak istenmeyecektir. Görevlendirme çağrısı yapıldığı takdirde gerekli evrak Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.

1.4- Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar www.hüyük.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

2- ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR

2.1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.3- FETÖ/PDY ile diğer terör örgütlerine aidiyet, iltisak ve irtibat bağı bulunmamak.

2.4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.5- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

2.6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

2.7- Öğretmenlik yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığına dair beyan, yukarıda geçen 2.4 maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızca kabul edilmiş olup göreve çağırılmanız halinde belge istenecektir. Ancak adayın beyanına uymayan bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunana ait olup görevlendirme yapılmayacaktır. Görev almış olsalar dahi görevlerine derhal son verilecektir.

3- GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

2020-2021 Ders yılı süresince öğretmen ihtiyacı oluşması halinde (Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 89. maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi esas alınarak yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararında belirtilen (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/08163241_9_cizelgeveesaslar.pdf) alanları dikkate alınacaktır.

3.1- Görevlendirmelerde Öncelik

E-devlet Sistemi üzerinden başvuru yapan adayların değerlendirilmesine Hüyük ilçesini 1.sırada tercih edenler öncelikle değerlendirilecektir.

Yükseköğrenim mezuniyet branşları ve yan alanları dikkate alınarak;

1- Eğitim Fakültesi mezunları.

2- Eğitim formasyonu olan Lisans mezunları.

3- Eğitim formasyonu olmayan Lisans mezunları.

4- Yan alanı veya ilgili alanda sertifika sahibi Lisans mezunları.

5- Diğer alanların Lisans mezunları.

6- Ön Lisans mezunları

7- Emekli Öğretmenler

8- Halen görevde kamu görevlileri

Yukarıda belirtilen sıralamaya uygun olarak; 2019 yılı için yapılan KPSS’den;

*** Özel Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapılan ve dahil olanlar için KPSSP121

*** Özel Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapılmayanlar ve bu sınava dahil olmayanlar için: KPSSP10

*** Özel Alan Bilgisi sınavı yapılmayan Yabancı Diller için:KPSSP120

*** KPSS katılan eğitim alanı dışındaki adaylar için: KPSSP3

Belirtilen puan türlerinin üstünlüğüne göre görev verilecek olup KPSS puanı olmayan adaylar, KPSS puanı olan adaylar görevlendirildikten sonra değerlendirilecektir.

3.2- Yabancı dil ve özel eğitim alanında yapılacak görevlendirmelerde; branş dışından görevlendirme olması halinde sertifikaları olanlara öncelik verilecektir. (3.1- Görevlendirmelerde Öncelik bölümünde belirtildiği üzere (4) sayılı maddeye geçilmesi halinde; İngilizce, Özel Eğitim (Zihinsel, işitme vb.) 540/160/150 saat kurs sertifikaları talep edilecektir.) (Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kurs sertifikaları kabul edilecektir. Kurs sertifikası olanlardan müracaat eden sayısı ihtiyaçtan fazla olması durumunda KPSS P10 puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.)

3.3- Adayın başvuruda verdiği telefon numarasına ulaşılamaması veya bakmaması halinde aday beklenilmeden aday geçilerek bir sonraki aday çağrılacaktır. Sıra izlenirken tekrar baştan başlanmayacaktır. Adayın arandığı tarih, gün, saatin belirtildiği ve adayın verilen görevi kabul edip etmeyeceği tutanak altına alınacaktır.

4- GÖREVLENDİRMENİN SONLANDIRILABİLECEĞİ DURUMLAR

4.1- Geçerli bir özrü (atama, hastalık, kendisi dışında gelişen durum, vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne öncesinden yazılı bilgi vermeden 5 (beş) iş günü göreve gitmeyenlere Müdürlüğümüzce bir daha görev verilmeyecektir.

4.2- Okul yönetimi veya Maarif Müfettişlerince yapılan okul denetimi veya soruşturma neticesinde görevlendirilen öğretmenlerin yeterlilikleri konusunda ortaya çıkacak olumsuz durumlar için beklenilmeden derhal görevlendirmeler sonlandırılacaktır.

4.3- Görev verilenler için yapılacak olan Güvenlik Soruşturması sonucunda; FETÖ/PDY veya diğer terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu öğrenilenler ile 2.4 maddesinde belirtilen durumların varlığının ortaya çıkması halinde görevlendirmelere derhal son verilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulundukları gerekçesi ile haklarında işlem başlatılacaktır.

GÖREVLENDİRME YAPILDIĞINDA ELDEN İSTENECEK EVRAKLAR:

1-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2-Mezuniyet Belgesi veya Diploma Aslı ve Fotokopisi

3- Varsa Formasyonu ve diğer sertifikaların aslı ve fotokopileri

4-KPSS 2019 Sonuç Belgesi (3.1 de yazılan önceliklerden 1,2,3,4 ve 5. Öncelikler için)

5-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Çıktısı)

6-Sağlık Raporu (Aile Hekiminin vereceği Sağlık Raporu geçerlidir)

7-Vesikalık Fotoğraf 1 Adet

KONYA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURULARI (TÜM İLÇELER) için tıklayın…

*******************************

E-Devlet’ten Başvuru, Sonuçlar, Son Başvuru tarihi ve daha fazlası için “2020-2021 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman Başlıyor” yazımıza göz atın.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular anında il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet üzerinden görüntülenecektir.

E-devlet başvurusu dışında sistem üzerinden herhangi bir girişe izin verilmeyecektir. Başvurular dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. Değerlendirme aşamasında ise tüm yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde olacaktır. Başvurusu kabul edilen ve inha, onay tarihleri girilen adayların göreve başlatma işlemleri gerçekleştirilecektir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2018 Ocak ayı ile beraber “Milli Eğitim Bakanlığı – Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” modülü, e-Devlet’te yeni bir hizmet olarak devreye girdi. Bu hizmetle birlikte artık Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi Okullarda Ücretli Öğretmenlik yapmak isteyenlerin Başvuruları tek bir noktadan alınmaya başlandı.

Başvurular dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. Değerlendirme aşamasında ise tüm yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olacaktır.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, e-İmza ya da İnternet Bankacılığı ile işlem yapabilmektedir.

e-Devlet üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır, Resimli anlatım için tıklayın.

e-Devlet üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
BitcoinFiyat.Net, Bitcoin ve Kripto Para Haberleri


HIZLI YORUM YAP