DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN 21567400,34%
İstanbul
20°

KAPALI

03:53

İMSAK'A KALAN SÜRE

Konya Karatay Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (2020-2021)

Konya Karatay Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (2020-2021)

ABONE OL
24 Eylül 2020 14:23
Konya Karatay Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (2020-2021)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

KONYA KARATAY  Ücretli Öğretmenlik Başvuruları; Başvuru Tarihi, İstenilen Belgeler, Başvuru Formu, Online Başvuru (e-Devlet), Başvuru Yeri, Başvuru Şekli ile ilgili Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen duyurusuna ulaşmak için Tıklayınız…

KONYA – KARATAY  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KARATAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ(EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI) ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ESASLARI (24.09.2020)

1- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1.1- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu internet adresi üzerinden yapıldığından, görevlendirmelerin başlanacağı tarihe kadar başvurusu olanların branşlar bazında listeleri indirilerek görevlendirme listeleri oluşturulacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapılması halinde, belirtilen tarihe kadar yapılan başvurular öncelikle değerlendirildikten sonra ihtiyaç olması halinde bu başvurular değerlendirilecektir.

1.2- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi altında elektronik ortamda yapılacağından; kesinlikle form, dilekçe, posta, e-posta, faks vb. yollarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.3- Başvuru işlemlerinden sonra herhangi bir evrak istenmeyecektir. Görevlendirme çağrısı yapıldığı takdirde gerekli evrak Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.

1.4- Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar www.karatay.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

2- ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR

2.1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.3- FETÖ/PDY ile diğer terör örgütlerine aidiyet, iltisak ve irtibat bağı bulunmamak.

2.4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.5- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

2.6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

2.7- Öğretmenlik yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığına dair beyan, yukarıda geçen 2.4 maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızca kabul edilmiş olup göreve çağırılmanız halinde belge istenecektir. Ancak adayın beyanına uymayan bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunana ait olup görevlendirme yapılmayacaktır. Görev almış olsalar dahi görevlerine derhal son verilecektir.

3- GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

2020-2021 ders yılı süresince öğretmen ihtiyacı oluşması halinde (Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 89. maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi esas alınarak yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararında belirtilen (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/28110927_9_cizelgeveesaslar.pdf) alanları dikkate alınacaktır.

3.1- Görevlendirmelerde Öncelik

Yükseköğrenim mezuniyet branşları ve yan alanları dikkate alınarak;

1- Eğitim Fakültesi mezunları.
2- Eğitim formasyonu olan Lisans mezunları.
3- Eğitim formasyonu olmayan Lisans mezunları.
4- Yan alanı veya ilgili alanda sertifika sahibi Lisans mezunları.
5- Diğer alanların Lisans mezunları.
6- Ön Lisans mezunları
7- Emekli Öğretmenler
8- Halen görevde kamu görevlileri

Yukarıda belirtilen sıralamaya uygun olarak;

*** 2019 KPSSP ESAS ALINACAKTIR. (2020 KPSS açıklanmadığından) (24.07.2020 tarihinde ücretli öğretmenlik başvuruları başlamadan bu adresten açıklaması yapılmıştı.) (2020 KPSS açıklandıktan sonra bu sonuçların ve sıralamaların kullanılmasında ihtiyaç ve dönem durumlarına göre hareket edilebilecektir.)

*** Özel Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapılan ve dahil olanlar için : KPSSP121

*** Özel Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapılmayanlar ve bu sınava dahil olmayanlar için: KPSSP10

*** Özel Alan Bilgisi sınavı yapılmayan Yabancı Diller için:KPSSP120

Belirtilen puan türlerinin üstünlüğüne göre görev verilecek olup KPSS puanı olmayan adaylar, KPSS puanı olan adaylar görevlendirildikten sonra değerlendirilecektir.

3.2- Yabancı dil ve özel eğitim alanında yapılacak görevlendirmelerde; branş dışından görevlendirme olması halinde sertifikaları olanlara öncelik verilecektir. (3.1- Görevlendirmelerde Öncelik bölümünde belirtildiği üzere (4) sayılı maddeye geçilmesi halinde; İngilizce, Bilgisayar, Zihinsel Engelliler 540/160/150 saat, Okul Öncesi gibi sertifikalar talep edilecektir.)(Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kurs sertifikaları kabul edilmeyecektir.)

3.3- Adayın başvuruda verdiği telefon numarasına ulaşılamaması veya çağrının cevaplanmaması halinde, aday beklenilmeyecek aday geçilerek bir sonraki aday çağrılacaktır. Sıra izlenirken tekrar baştan başlanmayacaktır.

4- GÖREVLENDİRMENİN SONLANDIRILABİLECEĞİ DURUMLAR

4.1- Geçerli bir özrü (atama, hastalık, kendisi dışında gelişen durum, vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne öncesinden yazılı bilgi vermeden 5 (beş) iş günü göreve gitmeyenlere Müdürlüğümüzce bir daha görev verilmeyecektir.

4.2- Okul yönetimi veya Maarif Müfettişlerince yapılan okul denetimi veya soruşturma neticesinde görevlendirilen öğretmenlerin yeterlilikleri veya disiplin konusunda ortaya çıkacak olumsuz durumlar için beklenilmeden derhal görevlendirmeler sonlandırılacaktır.

4.3- Görev verilenler için yapılacak olan Güvenlik Soruşturması sonucunda; FETÖ/PDY veya diğer terör örgütlerine aidiyeti, iltisaklı veya irtibatı olduğu öğrenilenler ile 2.4 maddesinde belirtilen durumların varlığının ortaya çıkması halinde görevlendirmelere derhal son verilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulundukları gerekçesi ile haklarında işlem başlatılacaktır.

GÖREVLENDİRME YAPILDIĞINDA ELDEN İSTENECEK EVRAKLAR:

*Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

*Mezuniyet Belgesi veya Diploma Aslı ve Fotokopisi

*KPSS ? 2019 Sonuç Belgesi (3.1 de yazılan önceliklerden 1,2,3,4 ve 5. Öncelikler için)

*Adli Sicil Kaydı

*Sağlık Raporu

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ (AÇIKLAMA) (25.08.2020)

Milli Eğitim Bakanlığının 15.08.2020 tarihinde yaptığı açıklama ile 2020/4 sayılı Genelge ile duyurduğu takvimde değişiklik yapması üzerine; 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle başlanacaktır.

Takvimde ki değişiklik nedeniyle ücretli öğretmen görevlendirilmesi için yapılacak sıralama ve çağrılar 21 Eylül 2020 Pazartesi gününde görevde olacak şekilde başlatılacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ (24.07.2020)

İlçemizde bulunan okullara 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında ihtiyaç bulunan alanlara “Ücretli Öğretmen” görevlendirmeleri KPSS puanı esas alınarak yapılacaktır.

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Kılavuzunda; Sınavların 6 Eylül 2020 tarihinde ve ÖABT Sınavının 20 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacağı görülmektedir. Okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacağı 2020/4 sayılı Genelge ile Çalışma Takviminde belirtildiğinden; görevlendirmeler 2019 KPSS sınav sonuçları esas alınarak yapılacaktır. (2020 KPSS açıklandıktan sonra bu sonuçların ve sıralamaların kullanılmasında ihtiyaç ve dönem durumlarına göre hareket edilebilecektir.)

2020 – 2021 Başvuru Dönemi ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuru sıralamaları 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılarak ihtiyaca göre çağrılar başvuruda bildirilen telefona yapılacaktır.

***Görevlendirmeler; ihtiyaç olan alana uygun branştan öncelikle yapılacaktır.

***Görevlendirme Esasları görevlendirme başlamadan buradan bildirilecektir.

***Aşağıda bildirilen puan türlerine uygun başvuru yapılması önemlidir.

KPSSP121

Türkçe Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Matematik (Lise) Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Rehber Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

KPSSP120

Almanca Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği

Fransızca Öğretmenliği

Rusça Öğretmenliği

KPSSP10

Diğer Öğretmenlik Alanları (KPSSP120,KPSSP121 dışında ki Öğretmenlik alanları ile Öğretmenliğe kaynaklık etmeyen diğer alanlar için)

KONYA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURULARI (TÜM İLÇELER) için tıklayın…

*******************************

E-Devlet’ten Başvuru, Sonuçlar, Son Başvuru tarihi ve daha fazlası için “2020-2021 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman Başlıyor” yazımıza göz atın.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular anında il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet üzerinden görüntülenecektir.

E-devlet başvurusu dışında sistem üzerinden herhangi bir girişe izin verilmeyecektir. Başvurular dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. Değerlendirme aşamasında ise tüm yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde olacaktır. Başvurusu kabul edilen ve inha, onay tarihleri girilen adayların göreve başlatma işlemleri gerçekleştirilecektir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2018 Ocak ayı ile beraber “Milli Eğitim Bakanlığı – Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” modülü, e-Devlet’te yeni bir hizmet olarak devreye girdi. Bu hizmetle birlikte artık Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi Okullarda Ücretli Öğretmenlik yapmak isteyenlerin Başvuruları tek bir noktadan alınmaya başlandı.

Başvurular dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. Değerlendirme aşamasında ise tüm yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olacaktır.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, e-İmza ya da İnternet Bankacılığı ile işlem yapabilmektedir.

e-Devlet üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır, Resimli anlatım için tıklayın.

e-Devlet üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
BitcoinFiyat.Net, Bitcoin ve Kripto Para Haberleri


HIZLI YORUM YAP