DOLAR 33,0413 0.65%
EURO 36,0249 0.4%
ALTIN 2.559,200,41
BITCOIN 19960703,49%
İstanbul
29°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Van Tuşba Usta Öğretici Başvuruları (2020-2021)

Van Tuşba Usta Öğretici Başvuruları (2020-2021)

ABONE OL
8 Ağustos 2020 16:43
Van Tuşba Usta Öğretici Başvuruları (2020-2021)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

VAN TUŞBA Usta Öğretici Başvuruları; Başvuru Tarihi, İstenilen Belgeler, Başvuru Formu, Başvuru Yeri, Başvuru Şekli ile ilgili Tuşba Hakl Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Ücretli Usta Öğretici Başvuru duyurusu…

Tuşba Hakl Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 6 Ağustos 2020 tarihli ilanı;

TUŞBA HALK EĞİTİM MERKEZİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

HAYATBOYU ÖĞRENME YÖNETMENLİĞİ İLGİLİ MADDELERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi, Görev ve Sorumlulukları

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26

(1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluylayapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göreyapılır:
a)  Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu ustaöğreticiler.
b)  Emekliöğretmenler.
c)  Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretimgörevlileri.
ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesiyapılır.

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlarşunlardır:
a)  Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartınıtaşımak.
b)  Türk vatandaşıolmak.
c)  18 yaşını doldurmuşolmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.
e)  Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f)  Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumuolmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyuöğrenmekurummüdürüilebirörgüneğitimkurummüdüründenoluşankomisyontarafındanyapılırvemülkiidare amirinin onayına sunulur.

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerineyapılır.

(8) Başvurudabulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirtendilekçe,
b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,
istenir.

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlarşunlardır:
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göreyapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralamayapılır.
ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirmeyapılır.

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazlagörevlendirilemez.

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 27

(1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Usta Öğretici Başvuruları 31.08.2020 tarihinde başlayacak, 11.09.2020 tarihinde saat 17.00’da son bulacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce Tuşba Halk Eğitimi Merkezinde eğiticilik yapıyorsa dahi yeniden başvuru yapmayan eğiticilere yeni eğitim öğretim yılında sıralamada yer alamayacaklarından görev verilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: EVRAKLARINIZIN FOTOKOPİLERİNİ GELMEDEN YANINIZDA GETİRİNİZ. KURUMDA İŞ YOĞUNLUĞU VE PERSONEL YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE FOTOKOPİ ÇEKİLMEMEKTEDİR.

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR

1-Diploma fotokopisi veya usta öğreticilik belgesi  (Aslı ile birlikte getirilecektir. Halk Eğitim Merkezimizde Aslı gibidir yapılacak)

*Eğitim Fakültesi Mezunları Eğitim Fakültesi diploması varsa antrenörlük belgelerini ekleyeceklerdir.

* Eğitim Fakültesi dışında kalan fakülte mezunları formasyon belgesini, formasyon belgesi yoksa oryantasyon belgesini eklemek zorundadır. Ayrıca var ise antrenörlük belgelerini ekleyeceklerdir.

* 2 yıllık Meslek Yüksek okulu ön lisans mezunları diploma ve oryantasyon belgesini eklemek zorundadır. Var ise antrenörlük belgelerini ekleyeceklerdir.

* İmam Hatip Lisesi ve  Meslek lisesi mezunları meslek lisesi diplomaları ile birlikte oryantasyon belgesini eklemek zorundadır var ise antrenörlük belgelerini ekleyeceklerdir.

* Usta öğreticiler usta öğreticilik belgesi ile ustalık alanını gösteren ustalık belgesi ve oryantasyon belgesini eklemek zorundadır.

* Antrenörlük belgesi ile kurs açmayı planlayan eğiticiler antrenörlük belgesi,oryantasyon belgesi ve diploma eklemek zorundadır.

2-Güncel Sigorta dökümü (SGK’dan alınacak olup SGK dökümünün en son sayfasında işyeri kodunun hangi halk eğitim merkezine ait olduğu SGK tarafından belirtilecektir. Hizmet süresi hesaplanırken sadece halk eğitimde çalıştığı süreler hesaplanacaktır. Diğer kamu ve özel kuruluşlarda hizmet süresi puanlamada değerlendirmeye alınmamaktadır.Daha önce halk eğitim merkezlerinde çalışmayan eğiticilerin bu belgeyi almasına gerek yoktur.)

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- 1 Adet Fotoğraf

5- Evli  ve eşi  ÇALIŞMAYANLAR İÇİN aile durum bildirimi doldurulacak , Eş’inin Ağustos 2020 itibariyle güncel SGK dökümü ve nüfus kayıt örneği eklenecektir. (Eşi herhangi bir kamu veya özel kurumda SGK lı olanlar bu maddeyi dikkate almayacaktır.Bu formu doldurmak zorunlu değildir. Bu form dolduranlar bununla  birlikte  eşinin ağustos 2020 itibariyle güncel SGK dmkümünü de  eklemek zorunludur.İsteğe bağlı olup her eğitim öğretim yılı başında tekrar alınır.)

6-Sabıka kaydı (e devletten  alınabilir)

7-Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir.Askerlik görevini yapmayan eğiticilerin en az 31.07.2021 tarihine kadar tecilli olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda başvuru kabul edilmeyecektir.)

8-Çalışılabilir sağlık raporu (sağlık ocağından alınabilir)

9-Ziraat bankası Van Merkez şubesinde açılacak hesap (IBAN Numarası makbuz ile getirilecek .Kesinlikle kalem ile kağıda yazılmayacaktır.)

10-Ek-2 Formu (Bu formda beyan edilen bilgiler resmi evrak ile sunulmak zorundadır.Eğiticiler daha önce yaptıkları hizmetleri SGK dan getirecekleri evrak ile ispatlamak ile yükümlüdürler)

11-Başvuru Formu ve Dilekçe (Eğiticilik yapmak istediği alanı belirtir dilekçe ve iletişim bilgisini belirtir başvuru formu)

12-Kurum Tercih Formu (en fazla 1 kurum tercih edilecek puan üstünlüğü ve tercihler dikkate alınarak kurumlara görevlendirme yapılacaktır.  tercihin dışında tercihler dışında görev istekleri de dikkate alınarak kurumlara görevlendirme yapılacaktır.Görev verildiği halde görevine başlamayanlara 1 yıl süre ile Tuşba Halk Eğitimi Merkezinde görev verilmeyecektir.)

13-İcazetname ile başvuru yapacaklar için (Dışarıdan getirilen evrakalar icazetname olarak kabul edilmeyecektir. İcazetname Tuşba Halk eğitimi Merkezi Müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı ve çevrece ustalığı bilinen bir kişi tarafından komisyon onayı ile ancak verilebilecektir.)

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ: Değerlendirme İşlemi İlçe Şube Müdürü başkanlığında, Halk Eğitim merkezi ve bir okul müdürü komisyonu tarafından yapılmakta olup, Kaymakamlık olurundan sonra göreve başlatma işlemleri yapılmaktadır.

Usta öğretici başvuru takvimi için tıklayınız.

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
BitcoinFiyat.Net, Bitcoin ve Kripto Para Haberleri


HIZLI YORUM YAP